Missie

De missie van PoLSoN bestaat uit drie onderdelen: kwaliteit, ethiek en win-win.

PoLSoN werd als bedrijf opgericht en georganiseerd vanuit een streven naar kwaliteit. Dat is zowel van toepassing op de producten als op de service. Als bedrijf werken we graag samen met de klant of leverancier die op zoek is naar meerwaarde.

PoLSoN onderscheidt zich door zijn ethiek: zo onthouden we ons met overtuiging van elke onethische praktijk en dragen we integriteit hoog in het vaandel. We gaan ervan uit dat elke terugkerende klant een tevreden klant is. We werken aan een goede samenwerking die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en een open communicatie. We staan open voor elke vraag en zullen u steeds een oprecht en zo opbouwend mogelijk antwoord geven. We kunnen echter niet garanderen dat we altijd onmiddellijk kunnen antwoorden of dat we altijd "ja" zullen zeggen.

Net zoals nieuw personeel zoeken viermaal meer energie vergt dan goed personeel houden, zo is ook het zoeken naar nieuwe leveranciers of nieuwe klanten even arbeidsintensief. Door duurzaam met relaties om te springen wil PoLSoN dus streven naar een sterke win-winsituatie. Het is immers de continuïteit van handelen die ruimte schept voor de kerntaak van beide partijen. Zo houdt ieder meer tijd over voor wat hem rechtstreeks opbrengsten oplevert en kan hij zich concurrentiëler opstellen binnen zijn eigen markt.