Tork


Voor elke situatie een oplossing

Voor eender welke situatie waarin er iets te drogen, te vegen, te poetsen of te reinigen valt, Tork heeft een oplossing paraat. Een oplossing die:
  • aan het comfort van de klanten bijdraagt
  • tijd uitspaart
  • de hygiëne verbetert
  • het schoonmaken efficiënter maakt
  • geld bespaart
  • . . .

Dispenserservetten, toiletpapier en handdoeken zijn misschien niet de producten waar u eerst aan denkt wanneer er gesproken wordt over milieuvriendelijke oplossingen. Toch vormen milieubewustzijn en duurzaamheid een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van SCA, de fabrikant van Tork producten.

SCA is al geruime tijd bezig met Maatschappelijk verantwoord, dus ook milieubewust ondernemen en is daarmee gestart nog voor de “groene” kwesties zo in de belangstelling kwamen. Zo heeft SCA reeds in de jaren vijftig van vorige eeuw interne sociale programma's ontwikkeld en is het bedrijf in de jaren negentig op een structurele manier over het milieu gaan nadenken. Daarbij is "Life Cycle Assessment" (evaluatie van de levenscyclus van producten) gekozen als instrument om de invloed van het bedrijf op het milieu na te gaan. Sindsdien zijn de milieu-inspanningen beoordeeld en geaccrediteerd door onafhankelijke controleorganisaties over de hele wereld.

Met het LCA-instrument kan worden vastgesteld welke invloed de Tork producten op het milieu hebben vanaf de wieg tot het graf oftewel vanaf de productie tot en met de eventuele vernietiging. Bij SCA wordt er met het milieu rekening gehouden en strikte doelen gesteld ten aanzien van duurzaamheid. Daarbij wordt zowel gekeken naar de uitstoot van CO2 als naar het verbruik van water en andere grondstoffen. De sociale aspecten zijn ook zeer belangrijk.