Energy Bar 4x2L Voor delicate glazen in vaatwasmachine

Vaatwasmiddel voor vaatwastoestellen. Zeer geschikt voor glazen.

Energy Bar 4x2L Voor delicate glazen in vaatwasmachine
Energy Bar 4x2L Voor delicate glazen in vaatwasmachine
82.72 *Prijzen zijn exclusief btw € 100.09 inclusief btw
Artikelcode712751
Prijszetting 20220715
0 ster(ren) met 0 review(s) Schrijf een review
Vaatwasmachine reinigingsmiddel


Samenstelling: ENERGY Bar bevat: 15-30% tetranatriumethyleendiaminetetraacetaat, < 5% fosfonaten, reukstoffen. pH-waarde: ca. 14. Eigenschappen:
• Ideaal voor het afwassen van glazen.
• Tast de vaat en het toestel niet aan.
• Ook bij hoge waterhardheid een uitstekend reinigend vermogen.
Toepassing De bijzondere combinatie van bestanddelen zorgt voor een grondige en tegelijk materiaalvriendelijke reiniging van de vaat.
De complexvormers verminderen de hardheid van het water en voorkomen zo kalkaanslag.
Ze versterken de reinigingswerking en houden losgekomen vuildeeltjes zwevend.
Kortingsschema
  • 1 = € 82.72
  • 10+ = € 74.65
Toepassing:
1- De dop losdraaien. 2- Drukken op de fles tot de doseerhoeveelheid bereikt is. 3- De doseerhoeveelheid in de glazenwasser gieten.
Dosering is ook mogelijk via automatische doseersystemen.
Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met het glansmiddel PULSAR BRILLANT Matic of met PULSAR BRILLANT Ultra.
Dosering: 1-4 g/l Bij manuele toepassing telkens na het afwassen van ca. 5 korven met vaatwerk een dosering van 20 ml toevoegen in de doseerinrichting van de glazenwasser.
Bij toestellen die automatisch worden leeggemaakt en gevuld, de dosering instellen op 10 ml per korf met vaatwerk.


Voorzordmaatregelen:
Bevat kaliumhydroxide. Schadelijk bij opname door de mond.
Veroorzaakt ernstige brandwonden.
Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen vermijden.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.
In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen en deze technische informatie tonen


Milieu:
Dit product beantwoordt aan de geldende wetgeving inzake de milieuvriendelijkheid en biologische afbreekbaarheid van de grondstoffen in wasmiddelen.
Resten naar een stortplaats of verbrandingsoven voor gevaarlijk afval laten brengen.
Alleen volledig lege verpakking laten recyclen.
Nadere informatie over de milieueigenschappen van dit product kan op aanvraag worden verkregen.
Dit product is bestemd voor professioneel gebruik.

Reviews

Er zijn geen reviews beschikbaar in de huidige taal
Schrijf een review